บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

เกิดจากความปราถนาที่จะร่วมกันพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ของนักพัฒนานักธุรกิจ และนักบริหารที่มาก
ประสบการณ์ และมีความตั้งใจจะส่งมอบ ที่อยู่อาศัยที่คุ้มค่า และโดดเด่นมีคุณภาพให้ชุมชน

  • วิสัยทัศน์

    เรามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประสบการณ์ที่น่ารื่นรมย์ ให้กับทุกภาค ส่วน ทั้งลูกค้า คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการยอมรับ ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะอยู่คู่ไปกับทุกคน และร่วมพัฒนาสิ่งต่างๆ รอบตัวเราไปพร้อมๆ กับทุกๆ โครงการ

  • พันธกิจ

    มุ่งมั่นพัฒนาและส่งมอบที่พักอาศัย รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของคุณ และพร้อมที่จะดูแลคุณทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป เราจะดำเนินการในฐานะ “ศูนย์รวมการบริการทางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก” ในประเทศไทย ด้วยการนำเสนอสินค้าและการบริการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงร่วมมือกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งผู้ถือหุ้นคู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้กับทุกคน โดยเราพร้อมที่จะสรรหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ในทุกๆ ระดับ เพื่อตอบสนองต่อทุกๆ ตลาด ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ